Islam itu lapang dada

  Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam...